Salzburg – Soľnohrad

Mesto kostolov a kláštorov, preto sa nazýva aj Rím severu , hlavné mesto piva

Vypracovala: Anna Poláčková

1.TRASA: BA – WIEN – ST.POLTEN – Melk – Amstetten – Gmunden – SALZBURG : 380 km

2.TRASA: BA – WIEN – WN – Neunkirchen – Murzzuschlag – Leoben – LIEZEN – Bischofshofen – SALZBURG : 460 km

Námestia: Kapitelplatz ( muž na zlatej guli) , Residenzplatz (múzea) , Mozartplatz ( Mozartová socha)

Domplatz ( pred katedrálou )

Kostoly a kláštory: Stiftskirche St. Peter, Dóm sv. Ruperta a Virgila, Stift Nonnberg

Prehliadka:

 • Zámok Mirabell
 • Getreidegasse, Mozarthaus
 • Salzburger Dóm
 • Residenzplatz, Mozartplatz
 • Hohensalzburg
 • Zámok Hellbrunn a ZOO ( ak bude dostatok času )

Hlavné mesto rovnomennej spolkovej krajiny Salzburg sa nachádza v tesnej blízkosti hraníc s Nemeckou spolkovou republikou je v poradí štvrtým najväčším mestom Rakúska po Viedni, Grázi a Linzi. – má približne 150,000 obyvateľov, rozprestiera sa na obidvoch brehoch rieky Salzach – krásu mesta dotvárajú prírodné skvosty v podobe okolitých vrchov – na jednom z týchto vrchov nazývanom Festungsberg sa nachádza dominanta mesta – najväčšia zachovaná hradná pevnosť v Európe, ktorej história vzniku siaha až do 11 storočia – celé historické jadro mesta je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO – Samotným centrom mesta je námestie Residenplatz, obklopené historickými budovami z ktorých najvýznamnejšia je sakrálna stavba rímsko – katolíckej katedrály Sv. Ruperta a Virgila nazývaná Salzburger Dóm – neďaleko katedrály sa nachádza ďalší veľký komplex kláštora a kostola sv. Petra a kúsok od hradnej pevnosti môžeme obdivovať najstarší ženský kláštor benediktínok Nonnberg a pretože sa v Salzburgu nachádza ešte mnoho iných kostolov dostalo toto mesto pomenovanie Rím severu. Salzburg má viacero svetových prvenstiev, medzi inými je aj svetoznámy najstarší pivovar v Rakúsku, produkujúci pivo pod názvom Stiegl – čo však prezentuje Salzburg výnimočne je jeho slávny rodák – geniálny skladateľ a virtuóz Wolfgang Amadeus Mozart – v meste sa nachádza viacero objektov, ktoré sa spájajú s týmto umelcom – jeho rodný dom, dom v ktorom žil a pôsobil v mladosti, hudobná univerzita Mozarteum, socha umelca na Mozartovom námestí a tiež je po Mozartovi pomenované aj letisko a ešte spomeniem aj výrobňu originálnych Mozartových gulí, od roku 1920 sa každoročne v mesiacoch júl a august koná hudobný festival celosvetového významu tzv. – Salzburger Festspiele – v tomto nádhernom meste žila a zomrela česká prvorepubliková herečka Lída Baarová

História: stopy prvého osídlenia tohto územia siahajú už do mladšej doby kamennej ( NEOLIT 8000 – 5000 pred naším letopočtom hlavný zdroj obživy – poľnohospodárstvo ) – okolo roku 15 pred n.l. prišli Rimania ( obsadili celé územie dnešného Rakúska, vznikli provincie Reca, už keltmi založené keltské kráľovstvo Regnum Noricum a Panónia ) a na tomto mieste založili osadu Juvavum, ktoré sa neskôr stalo centrom provincie Noricum – až do 5 storočia celé územie obývali Rimania – potom však územie napadli kmene Bavorov a z časti iných germánských kmeňov – prvýkrát sa osídlenie pod názvom Salzburg spomína v 8 storočí – pod vládou franského kráľa Karola Veľkého tu vznikajú kláštory a arcidiecézy sú postavené základy Salzburgského Dómu – Salzburg sa stáva centrom cirkevnej moci – v ďalších storočiach je Salzburg súčasťou Svätej rímskej ríše v 12 storočí vrcholia boje medzi svetskou mocou a cirkvou – Keďže si novozvolený arcibiskup Konrád ll z rodu Babenberg (syn Leopolda lll ) neprevzal od cisára Svätej rímskej ríše Fridricha Barbarossu cisárské léno – čo bol symbolický slávnostný akt, ktorým bola záväzná prísaha vernosti vládnucemu panovníkovi – uvalil Fridrich Barbarossa na mesto tzv. ríšsku kliatbu – keď sa ani potom arcibiskup nepodvolil dal cisár mesto vypáliť a vyplieniť – za obeť mu padol aj Salzburgský dóm. – Počiatkom 17 storočia sa začalo s barokizáciou mesta – v tom čase bol arcibiskupom Wolf Dietrich von Raitenau , postavili sa nové bohato zdobené stavby, vzniká salzburgská univerzita, v roku 1756 sa narodil WAM

WOLFGANG AMADEUS MOZART: geniálny skladateľ a hudobný virtuóz – narodil sa v roku 1756 v Salzburgu – pochádzal zo siedmich detí, z ktorých sa dospelosti dožili len Wolfgang a Maria Anna – už od raného detstva komponoval a spolu so sestrou a otcom sa prezentovali v takmer všetkých väčších europských mestách – počas svojho krátkeho života ( dožil sa 35 rokov ) zložil viac ako 626 rôznych hudobných diel – mladosť prežil v Salzburgu, kde komponoval v službách arcibiskupa, čo mu nedovoľovalo, aby rozvinul svoj talent do väčšieho rozmeru, preto odchádza do Viedne , kde komponuje pre cisársky dvor – vo Viedni sa aj oženil s dcérou svojej bývalej domácej Konstanciou Weberovou, narodilo sa im 6 detí, z ktorých dospelosti sa dožili len dvaja chlapci , koncertoval pre cisárovnú Máriu Teréziu, bol obľúbencom cisára Jozefa ll v roku 1791 nečakane zomiera ako 35 ročný za záhadných okolností, predpokladalo sa, že bol otrávený, čo sa však presvedčivo nedokázalo – podľa vtedajšieho zvyku bol na druhý deň prevezený do Dómu Sv. Štefana, kde sa konal smútočný obrad, po tomto obrade boli telesné pozostatky prevezené na cintorín Sankt Marxer, ale už bez smútočného sprievodu – v cintorínskej kaplnke zostalo telo ešte dva dni vystavené, ako bolo vtedy zvykom, aby sa predišlo prípadnému pochovaniu za živa. Po dvoch dňoch bolo telo pochované do všeobecného jednoduchého hrobu bez označenia čiže sa dodnes nevie kde presne je WAM pochovaný, napriek všetkým pokusom o zistenie miesta – toto miesto bolo určené len na základe pravdepodobnosti , na centrálnom cintoríne má symbolický hrob – čo sa týka sporu medzi WAM a Antoniom Salierim – je dokázateľné, že spolu komponovali pre cisársky dvor – určitá rivalita medzi dvomi umelcami bola zrejmá, ale nikdy sa nepreukázalo, že by bola medzi nimi nevraživosť v takých rozmeroch ako prezentovali niektoré zdroje –

Pevnosť HOHENSALZBURG: Je svojou rozlohou najväčšou zachovanou hradnou pevnosťou v Európe – počas celej svojej dlhej histórie, ktorej počiatky siahajú do 11 storočia bola pevnosť využívaná ako rezidenčné sídlo salzburgských arcibiskupov, súčasne ako kasárne pre vojsko a väznica – tu bol doživotne uväznený arcibiskup Wolf Dietrich von Raitenau – ( Zámok Mirabell ) ako väznica slúžila pevnosť aj počas druhej svetovej vojny – dnes sú tu predovšetkým múzea ,výstavné siene a rôzne expozície – ktoré zobrazujú život obyvateľov pevnosti počas rôznych období – z pevnosti je prenádherný výhľad na celý Salzburg

Pevnosť dal postaviť arcibiskup Gebhard v roku 1077 – a to kvôli konfliktom medzi cirkvou a svetskou mocou

Salzburger Dom resp. Katedrala Sv. Ruperta a Virgila Je najvýznamnejšia rímsko – katolícka sakrálna stavba v Salzburgu úctyhodných rozmerov, pôvodná románska stavba z 8 storočia sa nezachovala – svätostánok počas svojej dlhej histórie viackrát vyhorel resp. bol zničený nepriateľskými vojskami ale vždy úspešne znovu vybudovaný čoraz väčší a honosnejší – barokový vzhľad mu zabezpečil talianský architekt Santino Solari na požiadavku arcibiskupa Marcusa Sittikusa v katedrále bol pokrstený hudobný génius WAM a neskôr  tu aj určitý čas hrával na orgán .

Getreidegasse: Najvýznamnejšia obchodná historická ulička Salzburgu preslávená najmä vďaka WAM, ktorý sa v dome č.9 v tejto uličke narodil a žil prvých 17 rokov v dome sa nachádza múzeum a môžete tu obdivovať rôzne exponáty ulička je zaujímavá aj tým, že takmer nad každým obchodom je zavesený stredoveký znak cechu ku ktorému ten,ktorý obchodík patril

Zámok resp. letohrádok HELLBRUNNpostavený v 17 storočí podľa návrhu talianského architekta Santina Solariho pre salzburgského arcibiskupa Marcusa Sittikusa – hlavnou myšlienkou bolo vytvorenie miesta odpočinku a zábavy – to čo robí tento zámoček atraktívnym je predovšetkým jeho záhrada a najmä jeho vodné hry v podobe fontán, jazierok ,studničiek a jaskýň rôznych tvarov a výjavov – pre deti je v parku prístupné veľké detské ihrisko. V zámockej záhrade sa nachádza zoologická záhrada

( Morzgerstrasse )

Zámok MIRABELL a záhrady – je súčasťou historického jadra zapísaného na zozname pamiatok UNESCO ( Schwarzstrasse – neďaleko od pešieho mostíka Makartsteg )

Malebný neoklasicistický zámoček nechal v roku 1606 vybudovať salzburgský arcibiskup Wolf Dietrich von Raitenau pre svoju milenku Salome Alt s ktorou mal 15 nemanželských detí – zámoček nazval Altenau – krátko po uväznení arcibiskupa bola Salome zo zámočku vyhostená a nový arcibiskup Marcus Sittikus (mimochodom jeho synovec ) dal zámoček premenovať na Mirabell a zároveň prestavať v barokovom slohu podľa architekta Johanna Lukasa von Hildebrandta – najkrajšou časťou v zámku je mramorová sála, kde sa konajú sobášne akty – táto obradná sieň sa považuje za najkrajšiu svadobnú sálu v strednej Európe – v tejto sále prezentoval svoje umenie aj Wolfgang Amadeus Mozart – v súčasnosti sídli v zámku samospráva a starosta mesta Salzburg – k zámku patrí aj rozsiahla záhrada zhotovená v barokovom slohu podľa návrhu architekta Johanna Fischera von Erlach – v záhrade sa nachádzajú početné skulptúry zobrazujúce výjavy z antickej mytológie – nespočetné množstvo nádherných kvetov, kríkov a stromov – súčasťou záhrady sú aj fontány a jazierka.

V tesnej blízkosti mirabellských záhrad zahliadnete časť univerzity Mozarteum, v ktorej študujú hudbu mladí umelci zo všetkých končín sveta. Legenda hovorí, že v malom záhradnom domčeku na pôde univerzity Mozart napísal Čarovnú flautu.

Mozartové marcipánové guľky: Len v Salzburgu môžete ochutnať pravé Mozartové guľky, ktoré sa vyrábajú podľa pôvodného receptu teda ručne už od roku 1890 cukrár Paul Fürst získal za ne na parížskej výstave v roku 1905 zlatú medailu – výroba tejto lahodnej sladkosti pozostáva z viacerých úkonov – najskôr sa vytvorí guľôčka z marcipánu – obalí sa nugatom a preleje tmavou čokoládovou polevou – po stuhnutí sa guľka zabalí do strieborno – modrého staniolu s obrázkom Mozarta

Stiftskirche St. Peter – slávny benediktínsky kláštor (Arciopátstvo sv. Petra) bol založený r. 696 biskupom sv. Rupertom, jeho kostol postavili v r. 1131-1143. Súčasný kláštorný komplex postavili v 12.-13. stor. po ničivom požiari z r. 1127, kedy tu pôsobila aj známa pisárska a iluminátorská škola. V r. 1753-1786 boli budovy barokovo zmenené. Kláštor nebol nikdy zrušený, je tak najstarším kláštorom v Rakúsku i vo všetkých ostatných nemecky hovoriacich štátoch.

Stift Nonnberg : ( neďaleko od Hohensalzburg ) najstarší zachovaný kresťanský ženský kláštor benediktínok na úbočí vrchu Mönchberg, dnes známeho pod názvom Nonnberg (Vrch mníšok založil r. 714 biskup sv. Rupert, ktorý za matku predstavenú vymenoval svoju neter sv. Erentrudu (jej hrob sa nachádza v krypte kostola). Klenotom je neskorogotický hlavný oltár, vitráže z farebných sklenených tabúľ a zachované pôvodné románske fresky z 12. stor. (okolo r. 1150).

Sphaera – sféra – to, čo vás zaujme na námestí Kapitelplatzje muž stojaci na zlatej guli – toto umelecké dielo iniciovala a zrealizovala salzburgská nadácia – dielo sa má chápať ako moderná forma mecenášstva a predovšetkým ako medzinárodná výzva pre umelcov , aby túto výzvu nasledovali.

Ďalšie atrakcie v meste:

 • Prírodovedné múzeum – terária, akvária, podvodný svet – Múzeumplatz ( napravo cez Makartsteg )
 • Stiftskeller St. Peter – najstaršia reštaurácia zmienka v roku 803 – výborné špeciality,syry, poriadajú sa tu Mozartové večery
 • Friedhof Stiftskirche St:Peter najstarší cintorín v meste do skaly vytesané krypty a kaplnky, katakomby
 • Pivovar Stiegl – najstarší súkromný pivovar v Rakúsku – pivo sa tu varí od roku 1492
 • Bräuhausstrasse 9 – návštevníci sa oboznamujú s postupom výroby piva, ochutnávka rôznych značiek piva a rakúskych kulinárskych dobrôt – vstupné 12,50, deti 7,50
 • Mozartplatz – rôzne múzeá ( pri Residenzplatz, kúsok za katedrálou )
 • DomQuartier Salzburg ( Residenzplatz )
 • Salzburgcard – možno kúpiť v hoteloch, infocentrách ai 24 hod – 24 € dospelí , deti od 6 – 15 rokov- 12€ – vstupy do všetkých pamätihodností, doprava,

Ríšska kliatba: právomoc najvyššieho panovníka, prípadne cirkevného hodnostára vysloviť voči určitej osobe, ktorá sa odmietla podriadiť zákonom alebo pravidlám tvz. Ríšsku kliatbu čo znamenalo konfiškáciu majetku, odobratie úradu verejnú hanbu, vykázanie z miesta pobytu, zničenie domov odsúdených

Cisárske all. iné léno – symbolický slávnostný akt odovzdania úradu ( alebo aj pozemku ) založený na podmienke zloženia sľubu vernosti, v niektorých prípadoch aj vazalstva čiže podriadenosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *