Graz

Spracovala: Anna Poláčková

Zdroj: rôzne rakúske stránky 2017

  • BA – Wien – WN – Knoten Neunkirchen – E59 – GRAZ – ca 260 km z BA
  • BA – Wien – WN – Knoten Neunkirchen – Gloggnitz – Kapfenberg – odbočka na Graz – GRAZ ca 270 km z BA

Krátky opis mesta:

GRAZ – po slovensky Štajerský Hradec – je hlavné mesto spolkovej krajiny Steiermark, je druhým najväčeším mestom Rakúska po Viedni. Rozprestiera sa po obidvoch brehoch rieky MUR v Grázskej panve, má takmer 300 000 obyvateľov – historické centrum Grázu je zapísané na zozname pamiatok svetového dedičstva UNESCO. Hlavným symbolom mesta je Zámocký vrch – Schlossberg , ktorý sa týči vo výške 120 metrov n.m. Graz je preslávený kultúrnymi podujatiami: divadelný a hudobný festival za čo mu bol v roku 2003 udelený titul: Hlavné mesto európskej kultúry. Graz sa tiež nazýva mestom študentov na 6 vysokých školách tu študuje okolo 50 000 študentov.

Najvýznamnejšie pamiatky v meste: Schlossberg – Zámocký vrch, Radnica, Hlavné námestie – fontána arcivojvodu Johanna von Österreich, Kunsthaus, Murinsel, LandhausEiskrippe, Landeszeughaus – zbrojnica, Kostol sv. Egydiusa (Burggasse )- patróna poľovníkov, malomocných, žobrákov – neskorogotický sloh – postavený v 15 storočí – vedľa kostola sa nachádza Mauzoleum cisára SRR Ferdinanda II. Von Habsburg ( 1578 – 1637 ) v kaplnke je pochovaný, Opernhaus Graz – budova opery postavená na konci 19 storočia v neobarokovom slohu je po viedenskej Opere druhou najväčšou stavbou tohto druhu, Grazer Burg – zámocký komplex – v ktorom sídli predseda krajinskej vlády sp.krajiny Steiermark, postavený v 15 storočí ako sídlo rakúskych vojvodov. Glockenspiel – zvonkohra

Universalmuseum Joanneum, ktoré začiatkom 19. stor. venoval mestu Veľkovojvoda Johann je najväčším krajinským múzeom Rakúska a približuje návštevníkom prírodu, kultúru a umenie Štajerska

História mesta Graz:

Pamiatky:

SCHLOSSBERG: Dominantu mesta tvorí historicky vzácny skvost – bývalá najmohutnejšia pevnosť svojho druhu – rekord je zapísaný v Guinessovej knihe. Pôvodne bol na zámockom vrchu v 12 storočí postavený románsky hrad, ktorý neskôr prešiel prestavbou na gotický a v 16 storočí sa zmenil na mohutný renesančnú pevnosť. Skazu tejto pevnosti priniesol začiatkom 19 storočia Napoleon Bonaparte – na jeho rozkaz bola celá pevnosť zničená. Zachovaná zostala len zvonica a hodinová veža, ktorú museli obyvateľia Grázu vykúpiť. Počas II. Svetovej vojny bol v útrobách skaly vybudovaný komplexný systém chobieb a miestností, slúžiacich ako úkryt pred bombardovaním. V súčasnosti môžeme na Zámockom vrchu obdivovať viaceré historické pamiatky – studňu zo 16 storočia, pomník majora Hackhera v podobe leva – veliteľa obrany proti Napoleonovi. Tzv. Schlossbergské javisko – dnes prírodné divadlo, do spustošenia v roku 1809 to bol sklad potravín a väzenie. Zvonica pod ktorou sa nachádza hladomorňa, Turecká studňa,Hodinová veža – v ktorej sa nachádza tretí najväčší zvon v Steiermarku nazývaný Liesl.

MURINSEL:

Druhým charakteristickým znakom Grazu je moderné architektonicko – umelecké dielo ostrovčeka medzi brehmi rieky MUR – základnú myšlienku projektu tvorí koncepcia umenia a architektúry v otvorenom prostredí tečúcej rieky. V mušľovom tvare umelého ostrova sa nachádza kaviareň a detské ihrisko – ostrov je s brehmi spojený mostíkmi.

KUNSTHAUS:

V podobnom duchu – v štýle BLOB architektúra je postavený aj dom umenia, ktorý sa nachádza v blízkosti ostrovčeka Murinsel – tvarom pripomína obrovskú modrú bublinu Hlavným zameraním výstav poriadaných v Dome umenia je súčasné umenie posledných 50 rokov.

RADNICA:

Radnica

Historickému jadru mesta dominuje neoklasicistická budova Radnice – pôvodný tzv. mestský dom stál v židovskej časti, keďže sa mesto postupne zväčšovalo a rozrastalo – rozhodli sa miestni mocipáni na výstavbe väčšieho mestského domu na hlavnom námestí – hlavné námestie dovtedy slúžilo ako obrovské trhovisko. Okolo roku 1550 bola postavené budova pôvodne v renesančnom slohu – radnica slúžila zároveň ako policajná stanica a väzenie – dnešná podoba radnice vznikla v rokoch 1805 – 1807 v neoklasicistickom slohu.

HAUPTPLATZ – Fontána arcivojvodu Johanna von Österreich (Habsburg) – brat posledného cisára SRR Františka II. , vnuk cisárovnej Marie Terezie – v Grazi žil takmer 50 rokov a počas svojho života sa významne podieľal na hospodárskom a ekonomickom rozvoji Grazu – štyri alegorické figúry znázorňujú významné rakúske rieky vtedajšieho rakúskeho cisárstva: Mur, Enns, Drau a Sann.

LANDHAUS. Roh ulíc Herrengasse a Landhausgasse – za radnicou ) budova zemského domu s hodinovou vežičkou bola postavená v prvej polovici 16 storočia v renesančnom slohu s arkádovým nádvorím podľa návrhu talianského architekta Domenica dell Allio pôvodne určená ako sídlo zemských cechov – dnes v nej sídli zemský snem spolkovej krajiny Steiermark.

Landhaus

V priestoroch nádvoria zemského domu sa od roku 1996 každoročne zhotovuje majstrovské dielo z takmer 50 – tich ton ľadu – tzv. Ľadový Betlehem po nemecky EISKRIPPE. Myšlienka ľadových jasličiek pochádza od majstra ľadového umenia – Gerta Hödla. Každá z postáv výjavu narodenia Ježiša Krista je zhotovená v životnej veľkosti – pokiaľ sa stane, že vplyvom počasia sa roztopí, je nahradená novou .

GLOCKENSPIEL: Zvonkohra die Lage: Glockenspielplatz ( z hlavného námestia cez Herrengasse na Stempfergasse – Engegasse )

Prechádzkou po Grazi narazíte aj na zvonkohru, ktorá je dodnes miestnou atrakciou, pretože si ju dal zostrojiť výrobca liehovín Gottfried Maurer, aby prilákal do svojho podniku, čo najviac návštevníkov. Je to ľudová obdoba pražského orloja tu však namiesto apoštolov tancuje rakúska gazdiná s gazdom – obchodník Maurer sa nechal inšpirovať podobnými stavbami v Belgicku a Nemecku – prvé zvonenie 24 zvonov mohli obyvatelia obdivovať na Štedrý deň roku 1905.

LANDESZEUGHAUS mestská zbrojnica:

(Herrengasse 16 vedľa Landhaus ) z roku 1645, 17 storočie – v ktorej sa nachádza komplexná historická zbierka viac ako 30 000 exponátov zbraní a brnenia – je to najväčšia zachovaná zbierka svojho druhu na svete. Pôvodne tu bol umiestnený depozit zbraní určený na obranu proti Turkom – turci totiž mnohokrát ohrozovali a napádali územie Rakúska

Hofbäckerei

Trasa: od Rathausu – za hlavným námestím doprava cez Sporgasse odbočiť doprava na Hofgasse

Dvorná pekáreň

Najstaršia zachovaná pekáreň v meste, spomínaná už v 16 storočí priečelie domu je vyrobené z dreva – ocenená cisárom Františkom Jozefom titulom Dvorná cisársko – kráľovská pekáreň – ponúka bohatú paletu zákuskov z čias rakúsko – uhorskej monarchie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *