Mariazell


Spracovala: Anna Poláčková

Zdroj informácií : rôzne rakúske webové stránky z roku 2017

Trasa: TT – BA – Wien – Wiener Neustadt – Knoten Neukirchen – Gloggnitz – (S 6) Mürzzuschlag – Mariazell ( ca 280 km )

VIA SACRA –najstaršia pútnická cesta z Viedne do Mariazellu – trasa je dlhá približne 120 km a trvá minimálne 4 dni – pútnici majú možnosť voľby – buď ju absolvujú so skúseným sprievodcom, alebo môžu aj individuálne – trasa je vedená tak, aby bolo kde prenocovať – prenocovanie je potrebné si zarezervovať – všetky potrebné informácie je možné získať na webovej stránke viasacra.at alebo priamo v niektorej rakúskej cestovnej kancelárie.

Stručný opis mestečka: Mariazell je najvýznamnejšie pútnické miesto ( Wallfahrtsort ) v Rakúsku – je to malé mestečko, ktoré leží v severnej časti spolkovej krajiny Steiermark – rozprestiera sa na úpätí vrcholu Bürgeralpe, ktorý je súčasťou Turnitzerských Álp, v nadmorskej výške cirka 868 metrov južne od Mariazellu tečie rieka Salza, ktorá je v určitých úsekoch svojej 88 kilometrovej dĺžky raftingovým rajom, Severozápadne asi 3 km od Mariazellu sa nachádza jazero Erlaufsee, Jazero Hubertussee leží severovýchodne 15 km od Mariazellu na hranici medzi Dolným Rakúskom a Šteiermarkom – obidve jazerá ponúkajú možnosť rekreácie .

Mesto má približne 3900 obyvateľov

História mesta:

  • sa odvíja od 9 storočia nášho letopočtu počas vlády Karola Veľkého ( 747 – 814 , franský kráľ a od roku 800 n.l. rímsky cisár , veľký dobyvateľ, na území dnešného Maďarska sa mu podarilo úplne zničiť ríšu Avarov ) – v tých dobách bola na tomto území malá osada ( Rakúsko bolo súčasťou Rímskej ríše až do roku 1804 – )
  • Benediktínský mních z Kláštora Sankt Lambrecht ( benediktíni – rád mníchov, ktorý okrem motlitieb kladie veľký dôraz na manuálnu prácu heslo: ORA ET LABORA – modli sa a pracuj )
  • Za historický vznik Mariazellu sa považuje dátum 21. december roku 1157
  • Podľa historických záznamov sa za vznik mestečka považuje dátum 21. december roku 1157

Čo hovorí legenda o vzniku pútnického miesta k vzniku mariazellskej pútnickej tradície sa viažu tri legendy:

Prvá legenda pochádza z polovice 12 storočia – Podľa legendy poslal v roku 1157 opát Otker z benediktínskeho Kláštora St. Lambrechta mnícha Magnusa do blízkosti dnešného Mariazellu, ktorý bol vlastníctvom kláštora. Mních tam mal prebrať duchovnú starostlivosť o tunajších ľudí. Vtedajšia osada bola od kláštora vzdialená približne 160 km – so schválením opáta si mohol na dlhú cestu zobrať sochu Panny Márie vyrezanú z lipového dreva. Večer 21. decembra mu cestu takmer pred cieľom zahatal balvan. Magnus sa obrátil s prosbou o pomoc na Božiu Matku. Vtom sa skala rozštiepila a cestu uvoľnila. Keď mních Magnus dorazil do cieľa, postavil sochu na peň a okolo malú celu, ktorá slúžila ako kaplnka a zároveň aj jeho príbytok „Mária v cele“ sa čoskoro stal centrom duchovného života a po chýroch o zázrakoch a uzdraveniach cieľom pútnikov zo širokého okolia.

Že Mariazell je skutočne miestom významným pre všetky bývalé národy monarchie, vidno už pri vstupe do Baziliky. V životnej veľkosti tam stojí socha moravského markgrófa Vladislava Henricha z rodu Přemyslovcov, prvého významného pútnika.

Druhá legenda – podľa legendy trpel markgrof Henrich takými bolesťami celého tela , že bol pripútaný na lôžko – jednej noci sa mu prisnil sen so Svätým Václavom, ktorý ho nabádal, aby vložil vieru v uzdravenie do rúk Matky Božej Mariazellskej -tak sa aj stalo – markgrof Henrich spolu s manželkou navštívili toto miesto . Ako poďakovanie za uzdravenie dal okolo roku 1200 postavať románsku kaplnku. Hneď oproti je socha uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z Anjou, ktorý dal postaviť gotickú baziliku a venoval jej vzácny obraz Madony.

Moravský markgróf a české knieža Vladislav Henrich zrodu Přemyslovcov ( 1160 – 1222 62 rokov brat Přemysla Otakara I. pochovaný vo Velehradskom kláštore )

Svätý Václav zrodu Přemyslovcov ( 907 – 935 roky nejasné, české knieža, hlavný patrón Čiech a Moravy ) založil najvýznamnejší český kostol – chrám Sv. Víta ( Pražský hrad ) – tu sa nachádzajú aj jeho ostatky , za svätého bol vyhlásené za svoju zbožnosť, starostlivosť ochudobných, pracovitaosť, stavanie svätostánkov )

Tretia legenda – rozpráva o vzťahu Mariazellskej baziliky s uhorským kráľom Ľudovítom Veľkom z Anjou ( z Anžú ) – v druhej polovici 14 storočia napadli turecké vojská v počte asi 80000 vojakov územia, ktoré patrili pod uhorské kráľovstvo – kráľ Ľudovít mal k dispozícií sotva 20000 vojakov – napriek tomu sa s dôverou vo víťazstvo obrátil na Matku Božiu Mariazellskú, aby mu pomohla zvíťaziť v tomto boji – vo sne sa mu potom Matka Božia zjavila a pomoc prisľúbila –

Bazilika:

Pred hlavným vchodom sa nachádzajú dve sochy v životnej veľkosti vľavo uhorský kráľ Ľudovít Veľký z Anjou ( z Anžú oblasť vo Francúzsku) ( 1326 Visegrad – 1382 Trnava ) uhorský a poľský kráľ – súčasník Karola IV Luxemburgského svoju dcéru Máriu vydal za Karolovho syna Žigmunda Luxemburgského , vpravo moravský markgrof Vladislav Henrich

Najväčšie aktrakie v meste:

  • Bazilika Narodenia Panny Márie
  • Mariazellerbahn – úzkokoľajová , elektrifikovaná niečo cez 90 km dlhá železničná trať vedie z St.Pöltenu do Mariazellu – vyhliadková jazda
  • Lyžiarske stredisko Mariazeller Bürgeralpe
Mariazell, Steiermark, Rakúsko, foto: Anna Poláčková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *