Klosterneuburg – Dolné Rakúsko

Autor: z rôznych rakúskych webstránok preložila a spracovala Anna Poláčková

Klosterneuburg: malebné, historické mestečko s bohatou vinárskou tradíciou, z jednej strany obklopené Viedenským lesom a z druhej riekou Dunaj, je tretím najväčším mestom v dolnom Rakúsku, má približne 27 000 obyvateľov – od Viedne ho delia dva vrchy: Kahlenberg a Leopoldsberg – mestečko je preslávené augustiánskym kláštorom, ktorý bol založený v roku 1114 markgrofom Leopoldom III z rodu Babenbergerovcov – ( legenda o závoji ) začiatkom 18 storočia plánoval rozšíriť kláštor podľa vzoru španieského Escorialu cisár SRR Karol VI. – tento projekt sa však nikdy neuskutočnil – pristavená bola len jedna časť cisárského traktu – najvzácnejší poklad v kláštore – verdúnsky oltár – majstrovské dielo francúzseho zlatníka Nicolasa z Verdunu

Pohľad z vrchu Leopoldsberg ( zdroj internet )

Leopoldsberg – jeden z dvoch vrchov tvoriaci hranicu medzi Viedňou a Klosterneuburgom – už v 9 st. pred n.l. sa tu nachádzala malá osada – pravdepodobne až do 1 pred n-l. v tzv. laténskej dobe, čo dokazujú archeologické náleziská – predpokladá sa keltské oppidum – opevnené sídlo mestského typu – prvá písomná zmienka pochádza z 12 st. , keď sa v záznamoch opisuje ako dal na tomto vrchu postaviť Leopold III obranný hrad ( v tomto hrade aj zomrel ) neskôr hrad vlastnil Premysl Otakar II , v 15 st. sa ho zmocnil Matyáš Korvín až napokon si ho privlastnili Habsburgovci – hrad bol počas II tureckého obliehania zničený – v 17 st. nechal na tom mieste postaviť cisár Leopold I- Habsburg najskôr kaplnku a potom kostol zasvätený sv. Leopoldovi – na tomto mieste si nechal požehnať poľský kráľ Ján Sobieski svoj útok proti Turkom – v 18 st. cisár Karol VI obnovil slávu Leopolsbergu stavbou zámku – tento je pre verejnosť uzavretý – kostol je od júna tohto roku opäť prístupný návštevníkom

Legenda o závoji – keď sa čerstvo zosobášení mladomanželia Leopold III Babenberger a jeho manželka Agnes von Weiblingen, dcéra kráľa Heinricha IV rozhliadali z terasy svojho hradu na Leopoldsbergu zdvihol sa silný vietor a odvial neveste závoj – napriek dlhému hľadaniu nepodarilo sa závoj nájsť, tak sa Leopold zaprisahal, že keď závoj nájde tak na tom mieste nechá postaviť kláštor – trvalo celých deväť rokov, kým závoj našli psi počas poľovačky na jednom bazovom kríku a práve na tom mieste nechal postaviť Leopold III dnešný kláštor Klosterneuburg – toľko legenda avšak historické fakty spochybňujú tento priebeh legendy hoci kúsok tohto závoja sa nachádza ako vzácna relikvia v kláštore ( z tohto manželstva sa narodilo 10 detí )

Kláštor Klosterneuburg : od svojho založenia v 12 st. je až dodnes centrom katolíckej viery, v kláštore žijú augustianski mnísi , sú tu umiestené významné umelecké zbierky najmä sakrálneho umenia a taktiež je tu umiestnená jedna z najväčších a najstarších vinoték v Rakúsku. K tým najvýznamnejším sakrálnym dielam patrí Verdúnsky oltár Albrechtínsky oltár a taktiež Rodostrom Babenbergerovcov, a najdeme tu aj diela významného expresionistu Egona Schieleho, ktorý v Klosterneuburgu študoval

Egon Schiele – autoportrét ( zdroj net )

Egon Schiele: najvýznamnejší rakúsky expresionista, člen Viedenskej Moderny – resp viedenskej secesie – Egon Schiele sa narodil v roku 1890 v rodine prednostu stanice – už od malička mal veľmi blízky vzťah ku železnici a jeho kresliarske prvotiny v detských rokoch znázorňujú práve železničné prostredie, v školskom prospechu zaostával či už na reálnom gymnáziu v Kremsi, alebo v Klosterneuburgu – avšak práve v Klosterneuburgu si všimol jeho maliarský talent jeden z jeho učiteľov, ktorý ho odporučil na viedenskú akadémiu – tam však tiež neprejavil dostatočný záujem o štúdium a to z dôvodu, že sa mu metódy vyučovania zdali zastaralé – v tomto období sa zoznámil s Gustávom Klimtom, ktorý ho v jeho tvorbe zásadne ovplyvnil – okrem umeleckého zamerania mu bol Gustav Klimt blízky aj taká náhrada za otca, ktorý zomrel v období keď mal Egon 15 rokov – táto bolestná skúsenosť ovplyvnila aj jeho neskoršiu tvorbu, spojenú práve so smrťou – v roku 1909 opúšťa akademiu a so skupinou spolužiakov zakladá umelecký spolok Neukunstgruppe – nová umelecká skupina, ktorá však dlho nevydržala . V tom istom roku sa zúčastňuje prvej významnej medzinárodnej výstavy so 4 svojími dielami, s ktorými dosiahne úspech, v roku 1910 odchádza do Českého Krumlova, kde jeho tvorba prekvitá – najmä akty s príliš erotickým nádychom za čo je z mesta vykázaný – odsťahoval sa do mestečka neďaleko Viedne do Neulengbachu, kde bol zatknutý a obžalovaný z únosu a znásilnenia neplnoletej dievčiny, ktorá mu stála modelom, jeho tvorba bola zkonfiškovaná, vo vyšetrovacej väzbe strávil 3 týždne – obvinenia nakoniec boli odvolané – v roku 1917 slávi prvé väčšie úspechy v mestách Rím, Brusel a Paríž, v roku 1915 sa oženil s Edith Harms, ktorá sa stáva na určité obdobie jeho modelkou – počas prvej svetovej vojny rukuje do Prahy, neskôr je preložený do Viedne, v tomto období jeho tvorba ochabla – vo februári 2018 zomiera Gustáv Klimt a Egon Schiele sa stáva viedenským umeleckým vodcom – v marci 2018 vystavuje v hlavnej sále svoje najvýznamnejšie diela s ktorými získava ozajstný umelecký úspech – 28 oktobra zomiera jeho manželka Edith spolu s nenarodeným dieťatkom na španielsku chrípku, o tri dni neskôr podľahne tejto chorobe aj Egon – z umeleckej tvorby partí k jeho prvotinám už zmienené kresby s námetom železničnej stanice, neskôr prišla éra jeho autoportrétov a jeho aktov, neskôr pokračuje jeho tvorba námetmi smrti a erotiky – s čím súvisia obvinenia zo šírenia pornografie , ku koncu života sa jeho tvorba sústreďuje na motívy z prírody a krajiny – domy, mestá, stromy, ap. jeho najväčšie umelecké zbierky sa nachádzajú v zámku Belvedere, v múzeu Albertina a v Leopoldovom múzeu vo Viedni

Verdúnsky oltár – 12.st majstrovské dielo francúzskeho zlatníka Nicolasa de Verdun – oltár pozostáva z troch tabúľ na ktorých sa nachádza 45 smaltovaných medených doštičiek, na ktorých sú znázornené výjavy zo starého a nového zákona.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *