Vinárstvo v cestovaní

Autor: Ing. Juraj Kerekeš, odborník z praxe v turizme, osobnosť cestovného ruchu SR Cestovanie za poznaním…

Vidiecky turizmus a agroturizmus v rozvoji vidieka

Vianočné trhy v domácom a medzinárodnom turizme – pôsobenie externalít

Autor: Ing. Juraj Kerekeš Prezentáciu si môžete stiahnuť vo formáte PDF

Ing. Juraj Kerekeš – Kúpeľníctvo v turizme

Séria 4 prezentácii Ing. Juraja Kerekeša venovaná téme: Kúpeľníctvo v turizme.

Manažment a financovanie cestovného ruchu

Autor: Ing. Juraj Kerekeš Prezentáciu vo formáte PDF so môžete stiahnuť tu

Séria učebníc o cestovnom ruchu

Autor: Ing. Juraj Kerekeš Regionálne aspekty rozvoja cestovného ruchu 2002 Cestovný ruch a vyrovnávanie regionálnych disparít…