Cesty minerálnych prameňov

autor článku a foto: Ing. Juraj Kerekeš

Voda je nevyhnutne potrebná pre život a tvorí 50 až 70 % ľudského tela. Slovensko sa ako jedna z mála krajín na svete môže pochváliť jej mimoriadnymi zásobami. Nejde len o pitnú vodu, ktorej je u nás dostatok, ale aj o rôzne minerálne pramene, ktorých vhodné zdravotné účinky využívajú Slováci, ale často aj zahraniční turisti.

Slovensko sa množstvom, výdatnosťou a prírodným chemickým zložením pramenitých, minerálnych a liečivých vôd zaraďuje medzi najvýznamnejšie krajiny v Európskej únii a vo svete. Ich rozloženie na území Slovenska je nerovnomerné, najväčšiu hustotu dosahujú v pásme tiahnúcom sa od Bardejova a Prešova, cez Popradskú kotlinu, Liptov, Turiec, Strážovské vrchy až po Trenčín. Ďalšou oblasťou s vysokou hustotou výskytu prameňov je údolie Hrona od prameňa po Zvolen a západná časť Slovenského rudohoria. Najmenej prameňov sa vyskytuje v oblasti Východoslovenskej a Podunajskej nížiny. Minerálna voda v horských a podhorských oblastiach sa na zemský povrch dostáva prirodzenými vývermi, v nížinných oblastiach prevažujú hydrogeologické vrty [1.]. Na Slovensku v každom kúpeľnom mieste (mesto/dedina) sa nachádzajú minerálne pramene s vodou nad 200C ako certifikovanou termálnou liečivou prírodnou minerálnou vodou a pod 200C ako certifikovanou liečivou prírodnou minerálnou vodou dosiahnutou vrtom alebo výverom z minerálnych prameňov [2.].

Najrozšírenejšie sú minerálne vody studené, preplynené. Z preplynených vôd sú najpočetnejšie vody uhličité, nazývané aj kyselky. Takýchto prameňov je 789 na Slovensku. Najvyšší obsah kysličníka uhličitého majú pramene v Korytnici kde je najchladnejšia minerálna voda z prameňa Klement, ktorá dosahuje teplotu iba 5°C. Nie menej významné a veľmi rozšírené sú sírne, zväčša sírovodíkové minerálne vody. Najvyšší obsah titrovateľnej síry má prameň v kúpeľoch Smrdáky – 680 mg/l. Je to okrem vulkanických oblastí jedna z najväčších koncentrácií sírovodíka v Európe a vo svete. Na Slovensku sa nachádza cca 219 sírnych prameňov. Základom pitného režimu by mala byť čistá voda, na tom sa zhodujú takmer všetci svetoví odborníci aj laická verejnosť, ale nie je voda ako voda. Existuje mnoho druhov vody určenej na ľudskú spotrebu, ktoré sa líšia svojim pôvodom, zložením a úpravou. Jednou z najvzácnejších vôd, ktorú na Slovensku máme je prírodná minerálna voda [3.].

Prírodné minerálne vody sú rozdeľované na:

 • Prírodné minerálne vody – vyvierajú v prírodných prameňoch i v umelých objektoch a na týchto miestach majú obsah rozpustených pevných látok vyšší ako 1000mg/l rozpustného CO2.
 • Prírodné liečivé kúpeľné minerálne vody – podporujú, s prihliadnutím na svoje chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti, ľudské zdravie vedecky dokázanými blahodarnými účinkami. Prístupná je spravidla v kúpeľných miestach s použitím na pitné liečebné procedúry.
 • Prírodné minerálne vody stolové – vďaka ich chemickému zloženiu, fyzikálnym vlastnostiam a tiež chuti je možno ich piť aj ako diabeticky osviežujúce nápoje. Obsah rozpustného CO2 je v nich vyšší ako 100 mg/l a obsah rozpustných pevných látok nižší ako 5000mg/l.

Na kvalitu, zloženie a následné využitie akejkoľvek vody, ktorá vyviera spod zeme, vplýva množstvo faktorov. Nejedná sa len o oblasť kde voda pramení, ale aj o zloženie pôdy ktorou prechádza kým sa dostane na povrch. Ovplyvniť to však môže hĺbka prameňa alebo rôzne iné faktory. Žiaľ, nie všetky sú pitné a nie všetky sú mineralizované, čiže neobsahujú zdraviu prospešné minerály a vitamíny. Minerálnych prameňov blahodarne prispievajúcich k zdraviu máme na Slovensku 23. V porovnaní so susedným Českom, Slovenská zem bol obdarenejšia, keďže českí susedia ich majú len 10. A pritom naša krajina je svojou rozlohou menšia. Porovnávať sa však nemôžeme napríklad s Talianskom, ktorého počet minerálnych prameňov je 332, alebo s Nemeckom s počtom 883. Zo slovenských 23 prameňov je len niekoľko plnených do fliaš a predávaných na pultoch obchodov. Zaujímavosťou je, že našou najstaršou minerálnou vodou je Baldovská plnená z prameňa v obci Baldovce nachádzajúcej sa neďaleko od Spišského hradu.

Vody predávané v obchodoch sa líšia nielen cenou, ale aj kategóriou kvality, do ktorej patria. Niektoré s nižšou kvalitou pitné pramenité minerálne vody sú lacnejšie ako s vyššou kvalitou. Vhodné je rozlišovať jednotlivé druhy pitných minerálnych vôd a etiketa na fľaši vyznačuje výver alebo vrt, z ktorého voda pochádza, chuť a chemické zloženie. Potrebné je poznať obsah etikety na fľaši pitnej minerálnej vody s uvedením obsahu jednotlivých minerálnych látok v gramoch na liter príslušnej prírodnej minerálnej vody. Európska únia uznala Slovenské pitné minerálne vody [4.] za účelom ich poznania a efektívneho využívania.

Pitné minerálne vody na Slovensku uznané členskými štátmi Európskej únie

predajné označeniemiesto plneniapriaznivé pôsobenie na organizmus
Budiš038 23 Budištráviaci systém, dýchací systém, činnosť obličiek, pečeňovo-žlčové funkcie
Fatra036 01 Martin, Záturčiezvýšený obsah žalúdočnej kyseliny, neutralizuje vnútorné prostredie žalúdka, pálenie záhy, žlčové kamene, cukrovka
Maštinská / Ave987 01 Maštinecsrdcovo-cievny systém, vhodná pre denný pitný režim
Ľubovnianka magnéziová / MISS+ magnéziovo-kremíková065 11 Nová Ľubovňaoslabenia tráviaceho traktu, obličiek a močových ciest, pečene, gynekologické a nervové oslabenia

Gemerka / Maxia
982 01 Tornaľaprotistresový a aktivizujúci účinok, vstrebávanie prvkov dôležitých pre fungovanie ľudského organizmu, vhodná pre denný pitný režim
Baldovská053 04 Baldovcežalúdočné a črevné oslabenia, žlčové, obličkové a močové cesty, osteoporóza
Clever / Salvator082 36 Lipovcežalúdočné a črevné oslabenia, poruchy látkovej výmeny, cukrovka, dna, náchylnosti na tvorbu kamienkov v močových cestách
Slatina935 84 Slatinažalúdočné a črevné oslabenia, diabetes, dna, horné dýchacie cesty, nevhodná na pravidelnú konzumáciu a pre dojčatá
Santovka935 87 Santovkažalúdočne a črevné oslabenia, dna, cukrovka, náchylnosť k tvorbe kamienkov v močových cestách
Čerínska minerálka974 01 Čačínsrdcovo-cievne oslabenia, protialergická, protizápalová, denný pitný režim
Mitická913 22 Trenčianske Miticeporuchy tráviaceho traktu, zápalové oslabenia močových ciest, doplnenie dennej potreby vápnika a horčíka
Mitická plus913 21 Mníchova Lehotanormalizuje činnosť svalovej a nervovej sústavy, reguluje srdcové sťahy, umožňuje zrážanie krvi, podporuje spánok, prospieva zdraviu pokožky
Kláštorná038 43 Kláštor pod Znievomsúčasť pitného režimu pri fyzickom zaťažení a športových výkonoch, denný pitný režim
Matúšov prameň916 34 Lúkakaždodenný pitný režim
Smokovecká kyselka062 01 Starý Smokovecvoda slabého minerálneho zápachu, dobrej chuti s vplyvom na zdravotné oslabenia
Korytnica034 72 Liptovská Osada, miestna časť Korytnicavhodná pri diabete, oslabeniach kardiovaskulárnych a tráviaceho traktu a nedostatku vápnika
24 MAGNA034 72 Liptovská Osada, miestna časť Korytnicavhodná pri diabete, oslabeniach kardiovaskulárnych a tráviaceho traktu, počas športových aktivít, denný pitný režim
Cígeľská086 02 Cígelkaneutralizácia žalúdočných kyselín, pálenie záhy, katar žalúdočný, črevný a horných dýchacích ciest, poruchy látkovej výmeny
Brusnianka976 62 Brusnofunkčné oslabenia čriev, pankreasu, žlčníka, močových ciest, doplnok pri športe a ťažkej práci
Sulinka065 45 Malý Lipník, Sulínodbúrava alkohol z tela, stabilizuje žalúdok, cukrovka, dna, psychická labilita, neutralizácia kyslého zápalového prostredia
Fatra extra036 01 Martin, Záturčiežalúdočné vredy a dvanástorníka, cukrovka, dna, neuróza, prevencia tvorby cystínových a oxalátových kamienkov v močových cestách, výplachy horných dýchacích ciest
Zdroj: Comission list of natural mineral waters recognised by Member States  (Text with EEA relevance) 03 May 2018; Zdravie ukryté v minerálnych vodách, 2014 [online] 2016 + vlastné spracovanie.

Spomedzi ďalšie pitné minerálne vody na Slovensku možno uviesť:

predajné označeniemiesto využitiapriaznivé pôsobenie na organizmus
Lucka921 45 Piešťany Považský Inovecvývoj a rast kostí, vhodná pre dojčatá
Zlatá studňa038 22 Jasenovoznižuje oslabenie srdca, obličiek, očisťuje ľudský organizmus, pôsobí antistresovo
Zdroj: Vlastné spracovanie.

Požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania, obsah analýz, požiadavky pre zápis do akreditovaného laboratória a zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou ustanovuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 100/2006 Z. z., ktorou sa členía vody pre zdravie na prírodné liečivé vody a prírodné minerálne vody do viacerých kategórií, a to podľa obsahu rozpustných tuhých a plynných látok ako aj prirodzenej teploty vody pri vývere (prameni) [5.]. Zároveň popisuje možnosti sledovania vôd hydrogeologickým, balneotechnickým, chemickým, biologickým a fyzikálnym spôsobom a potrebu balneologického posudku pre prírodné liečivé vody s následným uznaním vody pre zdravie.

Napriek malej rozlohe je Slovensko veľmi bohaté na výskyt a rozmanitosť minerálnych prameňov. Vďaka rôznym geologickým podmienkam, rozdielnej hĺbke čerpania, ako aj množstva zrážok v danej oblasti takmer nemožno nájsť na Slovensku dva identické minerálne pramene, resp. vrty s rovnakým zložením. Ako dobré príklady z praxe z uplatňovania a poznávania vlastností a rôznych chutí prírodných pitných minerálnych vôd v spojení s turizmom možno niektoré nasledovne uviesť:

 • Náučný chodník Šachtička – Sásová v geoparku Banskobystrickom. Trasa sa začína výstupom na Šachticky a stadiaľ pokračuje po modrej značke cez Panský diel až do Banskej Bystrice – Sásovej (je to zároveň náučný chodník). Z Panského dielu je nádherný výhľad na Zvolenskú kotlinu, Horehronie a Banskú Bystricu. Ďalej po ceste nad Sásovou si môžu tí odvážnejší zájsť k dvom voľne prístupným jaskyniam – Netopieria jaskyňa (53 m) je pomerne rozľahlá a v lete ponúka ochladenie a menšiu jaskyňu Kaplnka a s medzizastávkou v kúpeľnom mieste Brusno a ochutnať minerálny prameň Ondrej.
 • Cyklotrasa „Cyklokorytnička“ začína v Ružomberku na ul. Šoltésovej (smer Banská Bystrica) a kopíruje bývalú úzkokoľajovú železnicu na trase Ružomberok – Korytnica Kúpele. Cestou sa prechádza malebnými zákutiami Revúckej doliny, tvorenými riekou Revúcou a dozvedáme sa prostredníctvom informačných panelov o histórii a význame železnice. Svojim jednoduchým terénom je určená pre rodiny s deťmi. Trasa meria 23 km s prevýšením 300 m a vedie cez hranicu dvoch národných parkov – Nízke Tatry a Veľká Fatra.
 • Cyklotrasa Donovaly – Korytnica v Liptovskej Osade. Začiatok cyklotrasy je na veľkom parkovisku v strede horského strediska Donovaly. Dreveným mostom sa prejde ponad hlavnú cestu a pokračuje po zelenej značke k rázcestiu cyklotrás Polianka – Bully a po zelenej cyklotrase č. 5457 smerom na Korytnicu (15 km) cez osadu Polianka. Za osadou Polianka sa odbočí vľavo do lesa, obíde závora a stúpa cca 500 metrov. Príroda v týchto miestach je naozaj krásna, cyklotrasa prechádza aj cez prírodnú rezerváciu Štrosy, kde sa nachádzajú unikátne skalné sutiny a väčšie stúpanie na vrch Kečka (1225 m.n.m.). Odmenou je nádherný panoramatický výhľad na okolie. Ďalej sa pokračuje po zelenej cyklotrase úzkym chodníkom cez les prírodnou rezerváciou Kozí chrbát až do Hiadeľského sedla a po širokej lesnej ceste cca 6 km až do Korytnice s možnosťou sa občerstviť prameňmi Jozef, Žofia, Antonín alebo Vojtech.
 • Cyklotrasa Púchov – Nosická priehrada so zastávkou v kúpeľnom mieste Nimnica. Štyri kilometre cyklotrasy sa tiahnu rovinatým terénom i zákrutami, lemujú tok rieky Váh a vedú až na priehradný múr Nosickej priehrady. Štedrú šírku cyklotrasy v rozmedzí do 4,5 m umožnilo rozšírenie koruny ochrannej hrádze a využitie podporných gabiónových múrov. Cyklotrasa je vhodná aj pre peších turistov, ktorí majú možnosť na záver cesty sa osviežiť v kúpeľnom mieste Nimnica prírodnými minerálnymi alkalickými kyselkami.
 • Plavba plťou po Hrone – tancujúce plte na rieke Hrone využívajúce menšie skupiny turistov sa charakterizujú ako rekreačno-poznávacia atrakcia s nádychom dobrodružstva v dĺžke cca 40 min. zo Zvolena do kúpeľného miesta Sliač s osviežením sa minerálnymi prameňmi Štefánik, Bystrica alebo Lenkey.
 • Lesná cesta Hokovce – Dudince pre peších v hustom lesnatom poraste a po rovinatej lesnej cestičke o dĺžke cca 2,5 km cez starorímske zemité kúpele s vyústením v kúpeľnom parku mesta Dudince pri vyvierajúcich prírodných minerálnych prameňoch prezývaných „Prdľavka“.
 • Cesta od prameňa po prameň Kalameny – Lúčky s možnosťou kúpania sa v termálnom prameni Medokýš v jazierku Kalameny po rovinatej lesnej cestičke pre peších cca 2,5 km do kúpeľného miesta Lúčky s vyústením pri prírodnom minerálnom prameni Valentína.
 • Cesta kúpeľov – pre cykloturistov a peších medzi poľskými kúpeľami Szczawnica a ochutnávkou minerálnych prameňov Magdalena, John, Stephen, Josephine alebo Pitoniakówka a slovenskými kúpeľami Červený Kláštor s možnosťou ochutnávky minerálneho prameňa Smerdžonka.
 • Cesta minerálnych prameňov, kde príroda severného Spiša a Pienin poskytuje 12 prameňov s blahodarnými účinkami aj v kúpeľnom mieste Vyšné Ružbachy a prameň Smerdžonka v Červenom Kláštore. Pramene sú vhodné na pitné kúry, majú unikátne minerálne zloženie a pomáhajú pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Zaujímavou atrakciou na trase je Kneipp terapia (šľapací kúpeľ nôh), ktorý je možné vyskúšať pri prameňoch vo Vyšných Ružbachoch a v obci Lacková ochutnať prameň pod Kalváriou.

V našich lesoch sa nachádza množstvo studničiek, z ktorých sa je možno počas turistických výletov občerstviť a napiť. Pri mnohých dedinách vyvierajú minerálne pramene, z ktorých si miestni obyvatelia s obľubou plnia fľaše a pijú z nich každý deň. Pri objavovaní Slovenska spoznávať minerálne pramene, určite je potrebné sa opýtať miestnych, či sa v meste, dedine alebo okolí nachádza nejaký pitný prameň. Pretože objavovať chuť regiónu neznamená len ochutnávať miestne gastronomické špeciality v reštauráciách, ale aj minerálne pramene z hlbín zeme.

Minerálne vody majú na Slovensku dlhú tradíciu. Začiatky plnenia a obchodovania s minerálnou vodou začali ešte v 19. storočí, keď sa minerálky plnili ručne. Priaznivé účinky pitia minerálnych vôd na zdravie boli známe už starým Rimanom, ktorí vytvárali sieť kúpeľných miest po celej Európe, od Stredozemného mora až k brehom Rýna a Dunaja. Dnes sa na Slovensku plní 23 značiek prírodných minerálnych vôd a cca 40 značiek pramenitých, dojčenských a balených pitných vôd. Minerálne vody sa podieľajú na celkovej spotrebe nealkoholických nápojov na Slovensku až 60% podielom a tento trend rastie. Zvýšený záujem spotrebiteľov o pitný režim a správnu hydratáciu, podporený silnou popularizáciou zdravého životného štýlu v uplynulých rokoch spôsobil, že Slováci siahajú opäť čoraz viac po pramenitej a minerálnej vode.

Minerálne vody sú pýchou Slovenska pre ich priaznivé účinky na zdravie ľudí, čo spôsobuje ich unikátne zloženie a obsah rôznych minerálnych látok. Vo všeobecnosti platí, že dospelý človek by mal denne prijať 2 až 2,5 litra tekutín v závislosti od telesnej hmotnosti, stravovania alebo fyzickej aktivity. V našich lesoch sa nachádza množstvo studničiek, z ktorých sa je možno počas turistiky občerstviť a napiť. Pri mnohých dedinách vyvierajú pramene, z ktorých si miestni obyvatelia s obľubou plnia fľaše a pijú z nich každý deň. Pri objavovaní Slovenska, určite sa treba opýtať miestnych, či v dedine alebo okolí sa nachádza nejaký pitný prameň. Pretože objavovať chuť regiónu neznamená len ochutnávať iba miestne gastronomické špeciality, ale aj minerálne pramene z hlbín zeme. Dobrou správou je, že Slováci pijú čoraz viac nielen vodu, ale aj minerálky. Ročne sa vypije vyše 67 litrov minerálnej a pramenitej vody na jedného obyvateľa a tento trend z roka na rok stúpa aj s rozvojom vidieckeho turizmu a agroturizmu na Slovensku.

Literatúra:

[1.] Božíková J., Bodiš D.(2016) Minerálne vody a kúpeľníctvo na Slovensku, Veda v Centre.

[2.] Kerekeš, J. : Význam a prínos kúpeľného turizmu pre Slovensko, Fakulta cestovného ruchu GUNI, Piešťany 2014, Dostupné na internete: http://www.1000knih.sk/obchod/nezaradene/vyznam-a-prinos-kupelneho-turizmu-pre-slovensko

[3.] Kerekeš, J. : Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme. Bratislava : Weltprint, 2018. 285 s. ISBN 978-80-973035-1-8

[4.] Comission list of natural mineral waters recognised by Member States  (Text with EEA relevance) 03 May 2018

[5.] Vyhláška č. 100/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou

V Bratislave 02.05.2020

One thought on “Cesty minerálnych prameňov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *