Pár základných informácii o ďalších pamiatkách v Trnave

Spracovane podľa: Trnava Mestská pamiatková rezervácia, zostavila Margita Šukajlova, vydalo Ars Monument Bratislava pre Mesto Trnava…

Pár zaujímavosti o Viedni

Spracovane podľa Unnützes Wissen,   2014 Roman Sandgurber Illustrierte Geschichte Ostereichs, Pichler Verlag 2000 Reflex Velký…

Dráždanský zámok

Tri letáky o Drážďanskej kráľovskej rezidencii, múzeách a výstavách v nemeckom jazyku. Materiál je zo začiatku…

Katolische Hofkirche Dresden

Kathedrale Ss. Trinitatis des Bistums Dresden-Meißen Katolícky dvorný kostol Drážďany, Nemecko Katedrála Najsvetejšej trojice Drážďansko –…

Mat-Fyz salón v Dráždanskom Zwingri

Leták je v nemeckom a anglickom jazyku o špecializovanej výstave a súbor je vo formáte PDF.…