Metodika

Kontaktný e-mail: encyklopedia@touristguides.sk

Upresnenie formy pre zasielanie materiálov:

Pre budovanie našej Guidepedie je veľmi dôležité, aby sa s množstvom informácií dalo pracovať. Aby Vami oskenované materiály boli vyhľadateľné pre vyhľadávacie systémy ako to robí napríklad google treba aby ste napísali aj správu (referátik), o čom daný oskenovaný materiál je. Správa by mala obsahovať čo najväčší počet kľúčových slov, ktoré výstižne popisujú danú informáciu, a kto a kedy daný materiál vydal a v akom jazyku ak je táto informácia známa a relevantná, aby sa pri neskoršom vyhľadávaní dala posúdiť aktuálnosť a spoľahlivosť danej informácie. Aby sa na týchto informáciach dalo ďalej stavať bolo by dobré označovať zdroje a citácie podľa normy podľa aktuálnej normy ISO 690 

Ku všetkým materálom nám veľmi dobre poslúži aj pekný ilustračný obrázok pamiatky, atrakcie alebo mesta. Fotka musí byť autorizovaná na zverejnenie – najlepšie Vaša.

Príklad:

SNM na Bratislavskom hrade vydalo v roku 2017 brožovaného sprievodcu o dejinách hradu od počiatkov až po súčasnosť s detailným popisom jednotlivých častí areálu hradu a záhrad po obnove s množstvom obrázkov a fotografií.
BÁRTA, Peter a kol. 2017, Sprievodca Bratislavský hrad. Bratislava : SNM – Historické múzeum, 2017.  ISBN: 978-80-8060-404-2
Kľúčové slová: Bratislava, hrad, Slovensko, baroková záhrada, obnova pamiatky, sprievodca, Slovenské národné múzeum, expozície,
(Materiál dať ako je v prílohu emailu alebo ako odkaz odkiaľ sa dá stiahnuť)

Posielať nám môžte aj ďalšie:

  • Ak ste si niekedy spracovávali aj nejakú tému na špecializovanú prehliadku a chceli by ste sa o váš rešerš podeliť neváhajte ho nám poslať. Samozrejme tiež by bolo vhodné, aby boli uvedené zdroje odkiaľ je opísaná ktorá časť, ale pokiaľ to bolo dávnejšie a už sa nepamätáte a nebudete to chcieť vydávať za vlastné myšlienky ako kapitán D. tak by to tiež mohlo byť v poriadku
  • Prípadne ak máte nejaký cestopis z minulosti zápisky, s ktorým by ste sa radi podelili či už ako text s obrázkami alebo slideshow, prípadne video, a pod.
  • Ak ste čítali zaujímavú knihu, boli na zaujímavej prednáške alebo kultúrnom predstavení môžete o tom tiež napísať referát a podeliť sa o zaujímavé informácie s ostatnými.
  • Pošlite nám aj link na zaujímavý článok alebo podcast, rozhlasovú alebo televíznu reláciu v archíve na internete s výstižným popisom v správičke.

Veríme, že Vás tento už takmer vedecký projekt aj naďalej bude oslovovať.