Kontakty

Redakcia guidepedie

encyklopedia@touristguides.sk

Mgr. Marián Bilačič
+421 905 231 292
Ing.arch. Juraj Berdis, PhD.
+421 907 387 159

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Zálužická 23
82101 Bratislava

IČO: 30794170
DIČ: 2021756572
IČ-DPH: SK2021756572 (registrácia podľa § 7a)

mobil: +421 905 231 292
e-mail: info@touristguides.sk

Bankové spojenie:
Československá Obchodná Banka, a.s.
IBAN: SK10 7500 0000 0040 2520 7217
BIC: CEKOSKBX