Pár základných informácii o ďalších pamiatkách v Trnave

Spracovane podľa: Trnava Mestská pamiatková rezervácia, zostavila Margita Šukajlova, vydalo Ars Monument Bratislava pre Mesto Trnava…

Plavecký hrad

Hrady a zámky Slovenska Pôvodný článok nájdete na stránkach RTVS

Mestská veža v Trnave

Dodal: Slavomír Dzvonik Region Trnava s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby vydal sympatický leták o…

Hradisko Molpír, Smolenice

Autor: Slavomir Dzvonik OZ Naše Smolenice vydalo celkom peknú brožúrku ohľadom archeologickej lokality Molpír v Smoleniciach.…

Región Trnava zverejnil zadarmo nového turistického sprievodcu

Tlačová správa Počuli ste o tom, že Trnava je novodobým rajom pre hipsterov? Aj to sa…